نتیجه تصویری برای ‪cold storage‬‏

تعریف بیمه فساد کالا در سرد خانه (D.O.S)

بیمه فساد کالا در سرد خانه خسارت های وارد به مواد یا کالا های انبار شده در سرد خانه را که به دلیل حوادث تحت پوشش در بیمه MB سیستم تبرید سرد خانه را دچار اشکال می کند، تحت پوشش قرار می دهد.

مدت بیمه نامه فساد کالا در سرد خانه حداکثر یکسال می باشد که می تواند بنا به درخواست بیمه گذار تمدید گردد.

پوششهای بیمه فساد کالا در سرد خانه DOS

اتلاف یا خسارت وارد به کالا های بیمه شده موجود در سرد خانه بعلت یکی از علل زیر:

اتصال کوتاه- قطع برق،آب،گار یا هر سوخت دیگر

خروج ناگهانی وغیر قابل پیش بینی مبردها از مدار خود

ترکیب نامتناسب هوا (در مورد سرد خانه های CA )

شکست مکانیکی تجهیزات سردخانه

یخزدگی یا یخزدگی تصادفی در درجه حرارت توصیه شده

مواد یا اقلام معیوب-اشتباه در طراحی آلودگی نشتی مبرد

انفجار فیزیکی

اجرای نادرست کار

غفلت - سهل انگاری

عدم مهارت- خطای غیر عمد

خرابکاری غیر گروهی

سایر حوادث به جز آنچه صراحتا در بیمه نامه مستثنی شده است.

سرمایه مورد بیمه در بیمه فساد کالا در سردخانه DOS

قیمت کالا در روزی که انتظار فروش آن می رود با احتساب حقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل در صورت وجود.

فرانشیز بیمه فساد کالا در سرد خانه

برای خسارت جزئی 10درصد هر خسارت حداقل یک دویستم سرمایه مورد بیمه

برای خسارت کلی 20درصد ارزش مورد بیمه و دوره عدم بروز خسارت از زمان توقف سیستم تبرید سرد خانه که بسته به نوع کالای انبار شده متفاوت می باشد.خسارت کلی هنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته باشد.

استثنائات بیمه فساد کالا در سردخانهDOS

مطابق موارد مندرج در بیمه نامه فساد کالا در سردخانه که اهم آن عبارتند از انقباض، عیوب ذاتی، انبار کردن نامناسب، خسارت به بسته بندی، کافی نبودن جریان هوا، جنگ، واکنشهای هسته ای، اعمال عمدی بیمه گذار یا کارکنان وی، آتش سوزی ، صاعقه، انفجار شیمیایی ، سرقت ، نشت یا رانش زمین ، طوفان وآتش فشان و......

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، با گروه مشاوران ما تماس حاصل فرمایید.


بیمه ایران نمایندگی نوبنیاد منبع : بیمه ایران نمایندگی نوبنیاد |بیمه فساد کالا در سردخانه
برچسب ها : بیمه ,کالا ,خانه ,فساد ,خسارت ,مورد ,فساد کالا ,بیمه فساد ,مورد بیمه ,سرمایه مورد ,بیمه نامه