نتیجه تصویری برای ‪trucking‬‏

با چند اصطلاح بیمه های باربری آشنا شوید

 

اعتبار اسنادی(letter of credit) یا همان ال سی : 

قراردادی است که به موجب آن بانک گشایش کننده اعتبار متعهد می شود که به دستور وبحساب خریدار کالا پس از دریافت مدارک معین (اسناد حمل) وجه کالا را به حساب بانک پرداخت کننده که نماینده فروشنده می باشد واریز نماید و به این ترتیب انجام مبادلات و معاملات بین المللی تسهیل می گردد.اعتبار اسنادی رابه اختصار LC نیز می گویند.

بارنامه (bill of lading) :

بارنامه اوراق بهاداری است که از طرف موسسه حمل و نقل صادر ومشخصات کالا، نام وآدرس گیرنده و فرستنده کالا، میزان کرایه حمل، مشخصات، تعدادو وزن کالا در آن قید می گردد.بارنامه به منزله قرارداد حمل، رسید دریافت کالا وسند مالکیت آن است.

مانیفست(Manifest) :

فهرست محمولات یک کشتی یا یک قطار یا یک کاروان از کامیون هایی را می گویند که بیشتر از یک بارنامه دارند. در فارسی می توان آن را فهرست کل کالا خواند که حاوی ریز کلیه بارنامه های مربوط به محموله است.

پروفرما(Proforma) :

سند خریدی است که فروشنده از مبدا به عنوان پیشنهاد فروش، یا تعیین ارزش وشرایط فروش صادر می کند.پروفورما را پیش فاکتور نیز می گویند.

کالای متروکه(Abandoned merchandise) :

کالا هایی است که مدت توقف قانونی آنها در اماکن گمرکی یا انبار اختصاصی پایان یافته و به دلیل گوناگون از جمله بلا صاحب ماندن، بی استفاده ماندن و یا از رده خارج شدن ترخیص نشده باشد.

اینکوترمز (incoterms) :

منظور از انکوترمز مجموعه ای از مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات مهم مورد استفاده در قراردادهای تجارت خارجی است که توسط اتاق بازرگانی بین المللی و به منظور رفع ابهامات ناشی از تفسیر های گوناگون از اصطلاحات مشابه در کشورهای مختلف تهیه و بهنگام می گردد.

خطرات بیمه شده(Totall Loss):

فقط تلف شدن کامل مورد بیمه در یک مرحله بر اثر آتش سوزی ، غرق شدن، سقوط هواپیما را دربر می گردد.این بیمه نامه فقط تا رسیدن به مبادی ورودی کشور مقصد اعتبار دارد.

پارتشیپمنت (Partshipment ) :

یعنی حمل به دفعات به این معنی که کالای مورد بیمه طی چند پارتی از مبدا به مقصد مندرج در بیمه نامه حمل گردد.

ترانسشیپمنت ( Tansshipment) :

انتقال محموله مورد بیمه از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر

کشتی چارتر (Charter ship) :

کشتی است که به صورت اجاره ای کار می کند. این اجاره می تواند به صورت زمانی یا سفری باشد.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با گروه مشاوران ما تماس حاصل فرمایید.

 


بیمه ایران نمایندگی نوبنیاد منبع : بیمه ایران نمایندگی نوبنیاد |اصطلاحات تخصصی بیمه نامه باربری
برچسب ها : بیمه ,کالا ,گردد ,بارنامه ,اعتبار ,مورد ,بیمه نامه ,مورد بیمه ,وسیله نقلیه ,اعتبار اسنادی